Məhsəti Gəncəvi adına
Elektron Kitabxana 
 
                                 Kitabxana xalq, millət üçün, cəmiyyət üçün müqəddəs bir yer,  mənəviyyat, bilik, zəka mənbəyidir.
Ona görə də kitabxanaya daimi hörmət xalqımızın mədəniyyətini nümayiş etdirən amillərdən biridir.
 
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Kitabxanaları İnternetdə

Prezident Kitabxanası

Azərbaycan Milli Kitabxanası

Respublika Gənclər Kitabxanası

Respublika Uşaq Kitabxanası

Respublika Gözdən Əlillər Kitabxanası